La Regidoria de Participació Ciutadana informa:

Comencem el procediment de sol·licitud de les ajudes de l’any 2022. Com ja s’explicà, a partir d’ara utilitzarem un formulari de sol·licitud que ens servirà per a conéixer les necessitats reials i les activitats que cada entitat desenvoluparà amb l’ajuda municipal.

Adjuntem el mateix formulari de sol·licitud que ja es va utilitzar l’any passat que, també estarà a la vostra disposició a la web de l’Ajuntament com a formulari rellenable.

Una vegada omplit caldrà presentar-lo abans del 30 d’octubre per registre d’entrada.

ECOPARC MÒBIL

L’ecoparc mòbil de l’Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus (Emtre) visita Albuixech del dilluns 13 de Setembre al dimecres 15 de Setembre de 2021 . L’activitat, que compta amb la col·laboració de l’Ajuntament, forma part d’una campanya que recorre els municipis que formen part de l’entitat destinada a ensenyar als veïns què és un ecoparc, així com els seus usos i els beneficis d’utilitzar-lo.

El servei s’instal·larà en la plaça de l’ajuntament. L’horari d’obertura serà de 10 a 14 hores i de 16 a 19 hores, dissabte de 10 a 14 hores.

L’Ajuntament d’Albuixech, que forma part de l’entitat, col·labora en aquesta activitat destinada a conéixer l’ecoparc, fomentar la conscienciació sobre aquest tema i la col·locació dels residus on correspon.

Alguns dels residus aptes per a la seua retirada en l’ecoparc són objectes com a llibres i revistes, piles alcalines, piles de botó, termòmetres, oli de motor i de cuina, productes de neteja, càpsules de café, radiografies, aerosols, diferents peces de vestir, aparells electrònics, bombetes, cartutxos d’impressora, tòners, bateries, pintures, DVD i CD, telèfons mòbils i carregadors, pantalles de plasma i LCD, o neumàtics.

PROCÉS DE SELECCIÓ TÈCNIC EDUCACIÓ INFANTIL PROGRAMA EMCORP 2021

Després de realitzar-se el dia 06.09.2021 procés de seleccion d’1 tecnico de educacion infantil vinculat al programa de Foment d’ocupació  subvencionada per GVA LABORA “EMCORP 2021-2021”-AVALEM EXPERIÈNCIA

Es publica  edicte amb la  baremació definitiva per a la contractació temporal 1 Tecnico-ca de educacion infantil, 

Es comunica que el resultat d’aquest procés és PROVISIONAL, concedint-se un termini de CINC DIES HABILES des de la seua publicació en la pàgina web i tauler d’anuncis de l’Ajuntament, per a presentar al·legacions en el seu cas.

 Transcorregut el citat termini d’haver-les, es resoldran i es publicara el barem definitiu, de no existir reclamacions, el present llistat reportara en definitiu.

I Concurs de Relats Curts “Vila d’Albuixech”

La Regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Albuixech (València), a fi de fomentar la creativitat literària, convoca l’I Concurs de Relats Curts “Vila d’Albuixech”, que es regirà per les següents bases:

BASES:

1 – Participants

Podran participar totes les persones que ho desitgen, qualsevol que siga la seua nacionalitat o residència. Els menors de 18 anys que vulguen participar hauran de presentar una autorització del seu pare/mare o tutor legal per a inscriure’s i rebre el premi, en el cas que resulten premiats.

Cada autor només podrà presentar un sol relat.

2 — Obres:

El tema de les obres presentades serà lliure, però obligatòriament hauran d’incloure en qualsevol part del relat la frase: “Albuixech és el bressol del capità Tro”.

Els relats hauran de ser originals i inèdits (en qualsevol format, incloent l’electrònic), escrits en llengua castellana o en valenciana.

No podrà haver sigut premiat en cap altre concurs. Si abans de la resolució d’aquest certamen, el relat presentat resulta premiat en un altre concurs, haurà de ser comunicat immediatament pel seu autor/a.

L’extensió de les obres oscil·larà entre 2 i 5 fulles com a màxim. Els originals hauran d’estar escrits amb font de text Arial, en cos de 12 punts i interlineat de 1,5.

Els relats podran enviar-se directament al correu electrònic  relatoscortosalbuixech@gmail.com. En el correu s’adjuntaran dos arxius, un amb el relat i un altre amb les dades d’identificació de l’autor (nom, cognoms, d.n.i. i telèfon).

3. Dates.

El termini per a rebre originals s’obrirà el 16 d’agost i finalitzarà a les 24 h del 20 octubre de 2021. Qualsevol relat rebut amb posterioritat a aquesta data no participarà en el concurs.

4. Jurat.

El jurat estarà format per persones relacionades amb el món literari, triats per l’Organització del Concurs. La seua decisió serà inapel·lable i podrà declarar desert el concurs. La seua resolució es farà pública en la pàgina Web de l’ajuntament (www.albuixech.es), a través dels mitjans de comunicació al següent dia hàbil del lliurament de premis.

5. Premis.

Els premis seran:

1r Premi: 500 € i diploma.

2° Premi: 200 € i diploma.

3r Premi: 100 € i diploma.

*4ºPremio: diploma.

*5ºPremio: diploma.

Als premis se’ls aplicarà la retenció que corresponga per l’IRPF, tal com estableix la normativa vigent.

6. Lliurament de premis.

El *sábado13 de novembre se celebrarà un lliurament de premis pública, sent condició indispensable per als autors premiats assistir a l’acte, o en defecte d’això, delegar la seua presència en una tercera persona que els represente.

7. Cessió de drets de les obres:

Els treballs premiats quedaran en propietat exclusiva de l’ajuntament d’Albuixech, que podrà realitzar una publicació amb els tres relats guanyadors de manera física o a través de les seues xarxes informàtiques. Així mateix, es reserva el dret de publicar qualsevol dels relats rebuts, fent esment exprés a l’autor del mateix

8. Acceptació:

La participació en aquest Certamen implica l’acceptació i el compliment de totes i cadascuna de les seues bases. La interpretació d’aquestes bases, així com qualsevol altra qüestió relativa al certamen, serà competència del jurat.

Campanya gratuïta de ‘Carglass’ promovent la visibilitat en pluja

Carglass Espanya ofereix en tot el poble d’Albuixech una campanya promocional i informativa de Seguretat Viària.

Un equip de tècnics apliquen un tractament als parabrises dels vehicles d’un nou producte que repel·leix l’aigua, reduint la utilització de les escombretes els dies de pluja.

D’aquesta manera es contribueix a millorar la seguretat, perquè unes escombretes en malament estat afecten la visibilitat en carretera, amb el consegüent risc per a la seguretat viària.

Els tècnics i la carpa de ‘**Carglass’ estarà situada en Av. Blasco Ibáñez els dies 10,11,12 i 13 d’Agost de 2021, de les 10.00 h fins a les 18.00 h.

En aquestes dates les condicions del clima solen ser molt canviants i unes escombretes en mal estat poden arruïnar un viatge i fins i tot provocar un accident. ‘*Carglass’, recomana revisar sovint l’estat del parabrisa i de les escombretes, que han de ser substituïdes, almenys, una vegada l’any; o fins i tot amb major freqüència si es realitza un elevat quilometratge. També recomanem aplicar el nostre tractament antipluja en el parabrisa, un producte amb efecte hidrofòbic que aconsegueix que les gotes d’aigua a penes toquen el parabrisa i esvaren ràpidament.