Ajuntament Albuixech

És per a mi un plaer, com a Alcaldessa de l’Ajuntament d’Albuixech, donar la benvinguda als visitants d’aquesta pàgina web.

Ens trobem en una època en la qual les noves tecnologies de la informació i la comunicació són una part molt important del dia a dia, tant per als ciutadans, com per a les Administracions Públiques. És per això que l’objectiu principal d’aquesta plataforma és tractar d’acostar a tots els veïns del Municipi i a quantes altres persones puguen estar interessades, la informació i els serveis que es desenvolupen en aquest Consistori que presidisc. Esperant que siga del vostre grat, rebeu una cordial salutació i sigueu benvinguts a l’Ajuntament d’Albuixech.

Marta Ruiz Peris 

Organigrama

Alcaldessa:

 • MARTA RUIZ PERIS

Regidors

 • 1er Tinent d´alcalde: Josep Tamarit Fuertes  
 • 2ón Tinent d´alcalde: María Luz Castellano Moreno
 • 3er Tinent d´alcalde: Julio Del Toro Plaza
 • Regidor: Alberto Celda López
 • Regidor: Rafael Soriano Guillén
 • Regidor: Julián Vecina Vilches
 • Regidor: Jose Manuel Riquelme Ruíz
 • Regidor: Patrick Sevillano Torres
 • Regidora: Ana Bayarri Remolí

Tècnics municipals:

 • Aparejadora:  aparellador@albuixech.es 
 • Arquitecte: departament.tecnic@albuixech.es   –   arquitecte@albuixech.es
 • Enginyer:  enginyer@albuixech.es 
 • Telf. 961400601 ( Centraleta )

Funcionaris i personal laboral de l'ajuntament:

 • Secretària: secretaria@albuixech.es
 • Sotssecretaria: vicesecretaria@albuixech.es
 • Facturació: admintervencio1@albuixech.es
 • Intervenció: admintervencio@albuixech.es
 • Secretaria: admsecretaria@albuixech.es
 • Urbanisme: admurbanisme@albuixech.es
 • Contractació: contractacio@albuixech.es
 • Personal: personal@albuixech.es
 • Tributs: tributs@albuixech.es
 • Administrativa d’urbanisme: admurbanisme@albuixech.es
 • Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local (ADL): adl@albuixech.es
 • Serveis Socials: serveissocials@albuixech.es
 • Jutjat: jutjats@albuixech.es
 • Recepció: recepcio@albuixech.es
 • Registre: registre@albuixech.es
 • Fons Europeus: fondoseuropeos@albuixech.es
 • Informàtica: informatica@albuixech.es
 • Notificadora: administracion@albuixech.es
 • Tel. 961400601 ( Centraleta )
Skip to content