Ajudes GVA per a autónom@s

Ajudes destinades a finançar els costos fixos d’inclusió en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA), de les persones treballadores autònomes empadronades en un municipi de la Comunitat Valenciana amb població inferior a 5.000 habitants, per a l’exercici 2021 (TRRETA). Treball.

+ INFO https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18856

 Podran ser persones beneficiàries d’aquestes ajudes les persones treballadores autònomes amb residència i domicili fiscal en la Comunitat Valenciana:
– Que realitzen de manera habitual, personal, directa, per compte propi i fora de l’àmbit de direcció i organització d’una altra persona, una activitat econòmica o professional a títol lucratiu, donen o no ocupació a treballadors per compte d’altri, d’acord amb el que s’estableix en l’article 1 de la Llei 20/2007, d’11 de juliol, de l’Estatut del Treball Autònom.
– I que, a més, reunisquen els requisits detallats en l’apartat de “Requisits” d’aquest tràmit.

COMUNICAT DIA DE LA DONA

Enguany continuem reivindicant.

Crec que totes i tots sabem quin és el significat de la paraula reivindicar (=Reclamar una cosa a la qual es creu tindre dret). Encara que en aquest cas, la reivindicació és perquè es TÉ dret.

El 8 de març reivindiquem la igualtat de drets, d’oportunitats, es fa veure a la societat el paper insubstituïble de la dona i sobretot es ressalta la lluita continuada que des d’eixe 8 de març de 1857, volem fer present.

En un municipi xicotet, com el nostre, sempre hem fet una setmana d’activitats lúdiques i formatives on s’ha volgut fer homenatge a les dones del poble. Aquest és el primer any que no durem a terme aquestes activitats per les restriccions i mesures preventives. Això ens ha fet reflexionar i orientar aquest dia internacional cap al vessant de la sensibilització.

A l’àmbit educatiu hem preparat una publicació que, una vegada treballada en l’escola, es pot quedar i treballar a l’àmbit familiar. Una publicació que volem fer arribar a totes les xiquetes i xiquets en edat de primària del poble, estiguen a la nostra escola o no.

També hem fet un xicotet joc, en forma de qüestionari digital, molt senzill, distribuït pel ban, on volem donar informació i cridar l’atenció del paper de la dona, en diferents àmbits del poble. Animem que pugueu fer suggeriments o propostes.

Però, pel que fa a la regidoria pensem que aquesta reivindicació no es pot quedar en només una setmana a l’any. Per això, en quant les restriccions ho permetan es posarà en marxa el Consell de la Dona (integrat per set veïnes i tres representants de grups polítics) on es marcaran línies d’actuació en matèria de la dona. També volem fer més activitats al llarg de l’any, com poden ser, cursos de seguretat personal, mindfullness, xarrades formatives…

8 de Març de 2021, dia de la dona, moltes felicitats i gràcies a totes les dones d’Albuixech.

Rafa Soriano

Regidor d’Igualtat.

politiquesinclusivesiocupacio@albuixech.es

Prologat el tancament temporal de les instal·lacions municipals fins a les 23.59 hores del 1 de Març de 2021

Vista la necessitat de contribuir des d’aquesta corporació a la implantació de mesures
que ajuden a contindre l’evolució en el nombre de casos positius i en
la difusió de l’epidèmia de COVID 19, especialment especialment sobre la base de l’important
increment durant els últims dies de la incidència acumulada en el
municipi d’Albuixech

APROVAT EL PRIMER PLA D’INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA DEL MUNICIPI D’ALBUIXECH

En el darrer Plenari s’aprovà per unanimitat del tots els grups, el primer Pla Local d’Infància i Joventut del municipi d’Albuixech, on es marquen les principals directrius d’actuació amb la població infanto-juvenil per als pròxims dos anys.

Es pot consultar el texte integre en el següent enllaç.

Rafael Soriano Guillén

Regidor de l’àrea de Persones, Polítiques Inclusives i Foment de l’Ocupació

Ajuntament d’Albuixech

Albuixech s’adhereix al Pla Resistir de la Generalitat mobilitzant 101.965€ en ajudes a autònoms i microempreses.

Per mitjà de la resolució d’alcaldia de data 27 de Gener de 2021 Albuixech ha ratificat la seua adhesió al PLA RESISTIR aprovat per Decret llei de la Generalitat Valenciana 1/2021, un pla d’ajuda directa a autònoms i microempreses cofinançat per la Generalitat Valenciana, la Diputació de València i els municipis inclosos en el mateix i que manifesten la seua voluntat d’adhesió.

La línia Horeca, dotada amb 50 milions d’euros, està destinada a hotels, hostaleria, operadors turístics, taxi, teatres, cinemes i gimnasos.

Des d’aquest dijous, 21 de gener de 2021, i a través de la web de l’IVF, les empreses del sector HORECA (hotels, taxi, hostaleria, operadors turístics, teatres, cinemes i gimnasos) podran sol·licitar un préstec a través de la web de l’IVF en el marc del Pla Resisteix, per a esmorteir els efectes de les noves restriccions decretades en al Comunitat a causa del Covid-19.

Aquesta nova línia de finançament estarà especialment orientada a autònoms, pimes i micropimes.
Es tracta de crèdits amb imports des de 15.000 fins a 750.000 euros, amb una ajuda no reembossable de fins al 30%, articulats per l’Institut Valencià de Finances (IVF). El tipus d’interés s’ha situat en el 0,5%, amb un termini de devolució de 5 anys i un de manca (requeriran l’aval de Afin- SGR).
Sol·licitud telemàtica
A través de la web de l’IVF les empreses interessades en aquests préstecs bonificables podran accedir de manera telemàtica a sol·licitar un préstec que, porta aparellada una ajuda directa de fins al 30% de l’import sol·licitat. https://prestamos.ivf.es/ + info ivf 609 018 217
Trams no reembossables
Sobre els trams no reembossables, el préstecs ha sigut dissenyat perquè els primers 30.000 euros de crèdit, les empreses beneficiàries puguen obtindre una ajuda directa de fins a 9.000 euros (el 30% de l’import sol·licitat), un percentatge d’ajuda que disminueix de manera marginal per trams conforme augmenta l’import del crèdit.
D’aquesta manera, per a les operacions de fins a 250.000 euros el percentatge d’ajuda directa es redueix de manera marginal al 15%, la qual cosa suposa una ajuda màxima de 42.000 euros; per als crèdits de fins a 500.000 euros, l’ajuda màxima serà de 54.500 euros (amb un percentatge d’ajuda directa en aquest tram del 5%); i, finalment, per als crèdits de fins a 750.000 euros l’ajuda màxima directa que obtindran les empreses des del moment en què se’ls concedisca el préstec serà de 60.750 euros.
Tal com publica el DOGV, fins a un total de 21 sectors podran acollir-se a aquests préstecs, entre els quals destaquen, a més dels sectors esmentats, tots aquelles empreses amb activitats adjacents com el taxi, les agències de viatges, cinemes i teatres, sales d’espectacles, gimnasos i altres activitats recreatives.

https://www.gva.es/va/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=916340

Ajudes de el Pla Resisteix - Jávea.com | Xàbia.com

CONCESSIÓ SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA PER A CREACION 5 CONSELLS SECTORIALS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Des de la Regidoria de Participació Ciutadana durant l’any 2020 s’ha posat en marxa la creació de 5 Consells Sectorials, ( Educació, Majors, Dona, Esports i Cultura) , una nova manera de participar activament en l’organització municipal.

Aquesta activitat ha etado cofinançada per la Diputacion de València.

El mes de novembre passat DIVAL va concedir a l’ajuntament d’Albuixech una ajuda econòmica per import de 5431€ que sufragaren parcialment l’actuació, creació de 5 consells sectorials locals.