Becas MEC 2024/2025

La convocatòria de beques per al curs 2024-2025

  1. Els alumnes i alumnes que vagen a cursar estudis postobligatoris poden sol·licitar aquestes ajudes des del 19 de març fins al 10 de maig
  2. En les pròximes setmanes s’anunciaran també les dates de la convocatòria d’ajudes per a estudiants amb necessitat específica de suport educatiu

La convocatòria general de beques i ajudes a l’estudi per al curs 2024-2025 s’obrirà dimarts que ve, 19 de març. Les ajudes per a estudis postobligatoris es podran sol·licitar fins al 10 de maig a través de la seu electrònica del Ministeri d’Educació, Formació Professional i Esports.

Els alumnes i alumnes que vagen a cursar batxillerat, Formació Professional, ensenyaments artístics, esportives, d’idiomes o estudis universitaris, entre altres, poden demanar ja la seua beca per al curs que ve. Com en la convocatòria anterior, hauran d’emplenar una sèrie de dades provisionals, que podran modificar més endavant, i hauran de fer-ho encara que no sàpien encara les notes que obtindran aquest curs, què estudiaran en el que ve o si continuaran o no amb la seua formació.

La principal novetat d’aquesta convocatòria és la pujada del 5% en els llindars de renda, que permetrà que més estudiants accedisquen a una beca. Això se suma a les millores incorporades en cursos anteriors com l’increment de 1.600 a 2.500 euros en les beques de residència.

En les pròximes setmanes s’anunciaran també les dates de la convocatòria d’ajudes per a estudiants amb necessitat específica de suport educatiu. La principal novetat, en aquest cas, és la reducció del percentatge de discapacitat que és necessari acreditar per a sol·licitar aquestes ajudes, que passa del 33% al 25%.

Gràcies a un pressupost rècord de 2.535 milions d’euros, prop d’un milió d’alumnes i alumnes podran obtindre una beca que els permeta continuar amb els seus estudis

Informació a www.becaseducacion.gob.es

Subvencions destinades a les comunitats de regants per a la millora del sistema de regadiu tradicional de l’horta de València ( Millora o condicionament xarxa de séquies).

Bases per les quals es regula la convocatòria de subvencions destinades a les comunitats de regants històriques de l’horta de València per a la millora del sistema de regadiu tradicional de l’horta de València ( Millora o condicionament xarxa de séquies).

Quantia: La subvenció a concedir serà com a màxim del 50% de la inversió màxima auxiliable fixada per referència al pressupost del projecte tècnic aportat per l’entitat.

Despeses subvencionables. Són subvencionables les despeses d’execució de les obres i de redacció del projecte o memòria, així com la direcció facultativa i la seguretat i salut. Les séquies podran ser objecte de millora o condicionament, sent necessari el compliment dels següents requisits:

a) Les solucions constructives seran concordes a les recollides en la guia de bones pràctiques del Consell de l’Horta de València de març de 2023.

b) Es respectarà l’estructura parcel·lària, valorant les preexistències com a portes de reg o fites, entre altres.

c) Amb caràcter general, els caixers de les séquies es construiran de manera tradicional, reutilitzant el material preexistent. Es justificarà degudament aquells punts en què siga necessari la utilització de noves tècniques o materials.

d) Amb caràcter general, queda prohibit el revestiment, entubament o soterrament de les séquies. Es justificarà degudament aquells punts en què siga necessari dur a terme qualsevol d’aquestes tres accions.

DOCV 25.04.2024https://dogv.gva.es/datos/2024/04/25/pdf/2024_3166.pdf
+ INFO Consorci del Consell de l’Horta de València email: consellhorta_vlc@chdv.gva.es
Tfno: 96 321 09 49

DOCV 25.04.2024https://dogv.gva.es/datos/2024/04/25/pdf/2024_3166.pdf

+ INFO Consorci del Consell de l’Horta de València email: consellhorta_vlc@chdv.gva.es

Tfno: 96 321 09 49

Dia del LLIBRE

Amb motiu de la celebració del Dia del Llibre (23 d’abril), la Biblioteca d’Albuixec proposa una sèrie de novetats literàries per a mantindre’t al dia dels últims llibres publicats, reunint els llançaments més esperats de l’any.

A la Biblioteca Municipal trobaràs les novetats literàries de gèneres com la novel·la romàntica, històrica, llibres de terror i molts altres. Gràcies a aquesta secció, creada amb manyaga per a mantindre viva la flama del teu amor per la lectura, sempre sabràs quin és el teu pròxim llibre.

La Secretaria de l’Ajuntament d’Albuixech informa:

Del 22 d’abril al 29 d’abril de 2024 es podrà consultar el Cens Electoral i presentar les reclamacions oportunes a l’Ajuntament:

•             Els dies laborals es podrà consultar el cens Electoral en el departament de Padró d’Habitants de l’Ajuntament, en horari d’11 a 14 hores.

•             Els dies festius es podrà consultar el cens Electoral en la seu electrònica de l’INE: https://sede.ine.gob.es/censoelectoral/pages/frmpresentacion.xhtml

sense necessitat de disposar de certificat digital.

CAMPANYA CONTROL DE VELOCITAT.

L’Ajuntament d’Albuixec informa que durant la setmana del 16 al 21 d’Abril de 2024, es procedirà a la realització de controls de velocitat en vehicles.

Recorda: en zones urbanes, la velocitat màxima és de 30 km/h.

Les sancions són de 100 a 600 euros, a més de restar de 0 a 6 punts del carnet.

Atentament,

J. L. A.

Oficial Cap de la Policia Local d’Albuixech