Vols accedir a un grau mitjà o superior?

Sol·licitud d’inscripció per a realitzar la prova d’accés a cicles formatius de Formació Professional de grau mitjà.

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=G1909

Termini de sol·licitud: OBERT: Desde 20-03-2024 fins a 28-03-2024.

Sol·licitud d’inscripció per a realitzar la prova d’accés a cicles formatius de Formació Professional de grau superior.

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=G836

Termini de sol·licitud: OBERT: Desde 20-03-2024 fins a 28-03-2024.