Diputació Provincial de València Convocatòria de Subvencions: Destinació a Societats Musicals Excel·lent Música de Banda 2024

Convocatòria de subvencions amb destinació a Societats Musicals Excel·lent Música de Banda 2024

La Diputacion de València, publica la convocatòria de subvencions amb destinació a societats musicals Excel·lent Música de Banda 2024.

El termini de presentació de sol·licituds és de 15 dies hàbils a partir del següent de la publicació de l’extracte en el BOP:del 4 al 26 de març de 2024.

Data inicie de presentació: 04/03/2024
Data fi de presentació: 26/03/2024

Publicada en BOP núm. 44 de l’1 de març de 2024 (veure anunci) https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/ge/es/convocatorias/745909

Més informació ací https://www.dival.es/promocion-cultural/node/49471

Telefono 96 388 25 25