Diputació Provincial de València Convocatòria de Subvencions: IV Concurs de Composició per a dolçaina valenciana i instrument polifònic.

Anunci de la Diputació Provincial de València sobre la convocatòria de subvencions destinades a l’IV Concurs de Composició per a dolçaina valenciana i instrument polifònic. Identificador BDNS: 746075.

L’objecte        d’aquesta        convocatòria    és    la    concessió    de    premis    per a composicions    musicals    originals    i    inèdites    per a    dolçaina    valenciana    i instrument polifònic, Les   obres   podran   ser   per a   una   o   dues   veus   de   dolçaina   i   un   únic instrument polifònic acompanyant

Finançament i quantia.: Primer Premi: 3.000 euros. Segon Premi: 2.000 euros. Tercer Premi: 1.000 euros.

+ INFO https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/ge/es/convocatorias/746075

963882525