Diputació Provincial de València Convocatòria de Subvencions: Destinació a lES COMISSIONS FALLERES 2024.

La Diputacion de València, publica la convocatòria de subvencions amb destinació a lES COMISSIONS FALLERES 2024.

Data inicie de presentació: 01/03/2024

Data fi de presentació: 02/04/2024

Publicada en BOP núm. 46 del 29 de febrer de 2024 (veure anunci)

https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/ge/es/convocatoria/745330.