DIGITALITZA-CV – SUBVENCIONS PER A PROJECTES DE DIGITALITZACIÓ DE PIME 20224.

Objecte i beneficiaris: Incrementar el nivell tecnològic de les pimes industrials i de serveis a la indústria mitjançant la implantació de noves tecnologies electròniques, informàtiques i de les comunicacions –TEICs-. Els beneficiaris seran PIMES de la Comunitat Valenciana (consultar CNAE’s concrets en l’enllaç)

Quantia: Pressupost subvencionable a partir de 15.000 €.

Termini de presentació de sol·licituds:  El termini per a la presentació de sol·licituds s’iniciarà el dia 9 de gener de 2024 i finalitzarà el 22  de febrer de 2024.

Tramitació: Tramitació telemàtica. Tramita IVACE (Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball). Es publicarà tota la informació i el tràmit sobre aquesta ajuda en el següent ENLLAÇ.

CONTACTE: Si té qualsevol dubte haurà de contactar directament amb la Generalitat Valenciana (telèfon: 012).

https://www.ivace.es/index.php/es/ayudas/innovacion-e-i-d/632-innovacion-e-i-d/programas-de-ayudas-para-empresas-2024/56243-digitaliza-2024