PROGRAMA «Ajudes CREA COMERÇ a la pime comercial per a l’exercici 2024 (CMMOPY). Comerç.» – 2024 Destinat a comerços.

TRAMITE : https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=2921

Objecte: Incrementar la competitivitat, la innovació i la qualitat en les pimes. Les ajudes hauran d’anar destinades a finançar les inversions en equipament, obres i instal·lacions per a establiments comercials de la Comunitat Valenciana.

Beneficiaris: Les persones físiques, pimes o micropimes, societats civils, comunitats de béns, etc. que exercisquen o vagen a exercir l’activitat comercial en la Comunitat Valenciana, en alguna de les activitats, segons:

CNAE (Reial decret 475/2007, de 13 d’abril, CNAE-2009): secció G, divisió 47, excepte els grups i classes 4726, 473, 4773, 478 i 479.

IAE (Reial decret llei 1175/1991, de 28 de setembre): secció primera divisió 6, agrupacions: Agrupació 64, excepte el grup 646 i l’epígraf 647.5 i l’Agrupació 65, excepte l’epígraf 652.1 i els grups 654 i 655

Quantia: La inversió no podrà ser inferior a 3.000 euros i l’ajuda podrà aconseguir el 50% de la inversió, amb el límit de 20.000 euros per establiment en un període de tres anys.

Despeses subvencionables: Inversions en equipament, obres i instal·lacions per a l’establiment comercial, incloent-hi les aplicacions informàtiques i despeses derivades de la creació d’una pàgina web vinculada a l’establiment, destinada a la implantació de la venda en línia o la integració en una plataforma en línia de comerç electrònic. 

Termini de presentació de sol·licituds: Podran sol·licitar-se les ajudes des del 15 gener de 2024 fins al 9 de febrer de 2024.

Tramitació: Tramitació telemàtica. Tramita Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. ENLLAÇ AL TRÀMIT  https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=2921

NORMATIVA:

RESOLUCIÓ de 28 de desembre de 2023, de la directora general de Comerç, Artesania i Consum, per la qual es convoquen subvencions en matèria de comerç i artesania per a l’exercici 2024

Ordre 22/2018 de 22 de novembre

Ordre 5/2022, d’1 de juny de 2022, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, de modificació de l’Ordre 22/2018, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria de comerç, consum i artesania (DOGV núm. 9355, de 06/06/2022)

CONTACTE: Si té qualsevol dubte haurà de contactar directament amb la seua gestoria o amb la Direcció General de Comerç i Consum Ciutat Administrativa 9 d’Octubre. Torre 2 C/ Democràcia, 77. 46018 València Telèfons: 012 – 963 866 000 dgcc_ceic@gva.es