PROCESSE SELECCIÓ EXPLUS 2022. 1 AUX ADMINISTRATIU-A. i 1 TEC EDU INFANTIL.

EDICTE de selecció del programa EXPLUS 2022, de subvencions destinades a la contractació d’1 AUXILIAR ADMINISTRATIU I 1 TEC EDUCACION INFANTIL   aturats majors de 30 anys d’edat, per entitats locals de la Comunitat Valenciana, en el marc del Programa Operatiu del Fons Social Europeu 2014-2020.


Les persones interessades disposen de  cinc dies hàbils, a comptar dones de l’endemà de la data de l’edicte per a  presentar, davant la comissió de baremació, les reclamacions o al·legacions que consideren oportunes.

“Actuació cofinançada per la Unió Europea susceptible de finançar-se en un 100% amb càrrec al Programa Operatiu 2021-2027 que aprovarà el Fons Social Europeu Plus (FSE+) o per qualsevol altre fons susceptible de ser finançat per la Unió Europea”