EDICTE PROCÉS DE SELECCIÓ EMPUJU 2022

Acta de selecció del programa EMPUJU 2022, de subvencions destinades a la contractació de 2 PEONS DE SERVEIS MULTIPLES  aturats menors de 30 anys d’edat, per entitats locals de la Comunitat Valenciana, en el marc del Programa Operatiu del Fons Social Europeu 2014-2020.


Les persones interessades disposen de cinc dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la data de l’edicte per a presentar, davant la comissió de baremació, les reclamacions o al·legacions que consideren oportunes.