BÀNDOL D’ALCALDIA

L’Ajuntament d’Albuixech per mitjà del present bàndol comunica que s’autoritza  el consum de begudes alcohòliques durant les festes patronals ( Barri els Sidres i zona Albuixec). 

Es prohibeix el consum de begudes alcohòliques a menors de 18 anys.

Infraccions i sancions: s’aplicaran les establides en la llei 10/2014 de 29 de desembre de Salut pública de la Comunitat Valenciana.

L’Ajuntament d’Albuixech per mitjà del present bàndol comunica que durant les festes patronals s’amplia l’horari dels establiments d’hostaleria fins a fi dels actes programats de conformitat amb l’exercici de la potestat municipal contemplada en el art 35.2 de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, d’espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics.

L’Ajuntament d’Albuixec per mitjà del present bàndol comunica que es podran autoritzar, prèvia sol·licitud per registre d’entrada, les instal·lacions de barres per a venda de begudes  durant les festes patronals tant a associacions festives i culturals, com a locals d’hostaleria i comerços de la zona de la població d’Albuixech.