Obertura Termini Borsa Monitor Temps Lliure, del 13 al 28/03/2024.

Per la present es procedeix a l’obertura del termini d’accés i actualització de la borsa de treball de monitor de temps lliure en el qual qualsevol interessat no inscrit o que desitge actualitzar els seus mèrits, podrà aportar la documentació pertinent a l’efecte de ser inclòs per a futures crides.
Consultar bases reguladores per a veure els mèrits valorables.
El termini per a la presentació de la documentació serà del 13 al 28/03/2024.