Ajuntament Albuixech

DESARROLLO HACIA LA SOSTENIBILIDAD

La regidoria gestiona les àrees relatives a Agenda 2030-2050, Urbanisme i paisatge, Medi ambient i agricultura, Movilitat i obres i manteniment.

L’agenda 2030-2050 garanteix l’accés a una energia assequible, segura, sostenible i moderna per a totes les persones.

La regidoria d’urbanisme és l’encarregada de la tramitació de les llicències d’obres, obra major, segregació i parcel·lació, primera ocupació d’immobles, emissió d’informes urbanistics, expedició de cèdules d’habitabilitat, expedients d’ocupació de via pública, de disciplina urbanística, queixes relacionades amb deficiències urbanístiques i realització de projectes municipals.

La regidoria d’obres recull la instal·lació de mobiliari urbà, arranjaments de voreres, vorades, trapes, il·luminació pública, obres menors i manteniment de l’Ajuntament i d’infraestructures públiques i rehabilitació d’espais públics.

En la regidoria de mobilitat es duu a terme una utilització millor i més racional de les vies per a ciutadans, entitats, institucions, organismes, empreses, associacions, etc., així com s’ofereix una informació àgil sobre les incidències als carrers i una resposta ràpida i senzilla quant a la tramitació de permisos per a ocupar el domini públic.

En la regidoria de medi ambient es treballa per la qualitat ambiental del municipi, preservant el seu entorn natural i urbà.

La Regidoria d’Agricultura té com a funcions principals el control i la gestió del patrimoni rústic municipal i actua d’enllaç entre la política municipal al costat del consell agrari municipal.

JOSÉ VICENTE ANDREU CASTELLÓ
REGIDORIA DE DESENVOLUPAMENT CAP A LA SOSTENIBILITAT

Ir al contenido