Ajuntament Albuixech

SERVICIOS SOCIALES

Com a regidor d’aquestes àrees, vull presentar-vos les línies fonamentals que les componen.

Aquesta és una regidoria gran, aglutina moltes àrees de treball amb un denominador comú, les persones. És intenció d’aquest regidor governar per a totes i tots, és un lema que estarà present durant tota aquesta legislatura. I encara que la tasca siga gran, afronte aquest repte en la major il·lusió possible.

Quan parlem de persones, el primer que pensem és en les seues necessitats. Per això, l’àrea més gran es SERVEIS SOCIALS. Som un poble xicotet i en recursos limitats en aquest camp, però això no impedeix que pugam destinar molts dels nostres esforços a procurar el benestar de les persones. Així des de serveis socials posem l’accent en donar suport a les persones més necessitades del municipi des de tots els aspectes (econòmic, social, habitatge, subministres energètics…).

Aquesta regidoria també atén als diferents col·lectius més significatius del poble.

La Gent Gran, els nostres majors, les persones que han viscut, treballat i lluitat per fer-mos a nosaltres ara, una vida millor. No ens podem oblidar d’ells i de les seues necessitats. Per això, els cuidem des del manteniment físic, manteniment intel·lectual (Taller de la Memòria), necessitats motores i suport en la part d’oci.

Infància i Joventut, és un repte recuperar el contacte amb aquests grups d’edats. Volem oferir uns serveis de qualitat, on ells siguen protagonistes del seu oci i les seues propostes.

El paper de la Dona és fonamental i mai serà suficientment reconegut, volem establir accions que empoderen a les dones del poble, on elles siguen protagonistes des de l’inici fins al final. Recuperant un paper fonamental en la vida social del municipi. Treballar per la igualtat, per la prevenció de la violència de gènere, per crear nous models d’identificació… Crearem el Consell de la Dona per poder viabilitzar aquestes propostes.

No volem oblidar a les persones que pertanyen al col·lectiu LGTBI i que considerem que és important que es puguen sentir recolzats per aquesta regidoria i per aquest govern.

De la mateixa manera treballarem per la ciutadania. En aquest cas, la regidoria desenvoluparà diferents accions per promoure, generar i consolidar la Participació Ciutadana al municipi. Legislarem i crearem un marc de participació i desenvoluparem iniciatives que faciliten que, a poc a poc, consoliden aquesta dinàmica participativa.

És important dins de la Participació Ciutadana, el paper de les associacions, impulsar i donar suport al moviment associatiu és altre dels objectius d’aquesta regidoria. Donar a conéixer les associacions, dotar d’un marc legal i organitzar la seua relació amb l’Ajuntament seran línies de treball prioritari en aquest aspecte.

I per últim i no menys important aquesta regidoria s’encarrega del Foment de l’Ocupació. Som un poble en què podem arribar a l’ocupació plena, això vol dir, poder arribar a un índex d’atur del 5%-6%. Generarem línies de treball per facilitar la formació adequada, treballar per l’orientació i intermediació laboral, generar contactes amb empreses per arribar a aquest objectiu. Amb especial cura en la coordinació entre Serveis Socials i Ocupació.

Totes aquestes són les polítiques i el treball que, com a regidor d’aquestes àrees, vull desenvolupar en aquest temps de legislatura. Espere governar amb polítiques… DE TOTS I TOTES, PER A TOTES I TOTS.

Un saludo 

Rafael Soriano Guillén

Ir al contenido