EDICTE: Programa EXPLUS 2023

Expedient: EXPLUS/2023/306/46 – Procés de selecció d’1 Tècnic/ca en Educació infantil amb CFGS en educació infantil.

EDICTE de selecció del programa EXPLUS 2023, de subvencions destinades a la contractació d’1 TEC EDUCACION INFANTIL   aturats majors de 30 anys d’edat, per entitats locals de la Comunitat Valenciana, en el marc del Programa Operatiu del Fons Social Europeu.

Les persones interessades disposen de  cinc dies hàbils, a comptar dones de l’endemà de la data de l’edicte per a  presentar, davant la comissió de baremació, les reclamacions o al·legacions que consideren oportunes.

Direcció general d’Ocupació, Assumptes Socials i Igualtat d’oportunitats de la Comissió Europea

UAFSE, Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social

OPERACIÓ COFINANÇADA PEL FONS  SOCIAL EUROPEU (FSE)

«Actuació cofinançada per la Unió Europea susceptible de finançar-se en un 100% amb càrrec al Programa Operatiu 2021-2027 que aprovarà el Fons Social Europeu Plus (FSE+) o per qualsevol altre fons susceptible de ser finançat per la Unió Europea».