BASES SOBRE CONSULTA PRELIMINAR PER LA CONTRACTACIÓ ARRENDAMENT TERRENYS PER A LA UBICACIÓ DE DUES ÀREES DE SOCIALITZACIÓ CANINA

La present consulta preliminar es realitza amb la finalitat de consultar als propietaris la disponibilitat de terrenys amb les característiques objectives definides, així com la referència de preus de mercat de les mateixes atesa la dificultat que suposa disposar d’una referència econòmica d’aquesta mena de parcel·les per les singularitats de la demanda de l’Ajuntament.

L’Ajuntament d’Albuixech està buscant per la futura ubicació de dues àrees de socialització canina (coneguts popularment com pipi-can), dues parcel·les amb aquestes característiques:

  1. Ubicació 1ª en la zona norte de Albuixech (eixida Camino del Puig).
  2. Ubicació 2ª en la zona sudeste de Albuixech (eixida hacia Roca).
  3. Ubicació esquinera en ambos casos.
  4. Tamany de les parceles entre 400 m2 i 700 m2.
  5. Disponibilitat d’accés a les mateixes immediat.
  6. Calificació urbanística rústic/urbà.
  7. Régim de lloguer anual prorrogable.

Les persones interessades hauran de presentar un escrit per registre d’entrada amb la referencia “CONSULTA PRELIMINAR PER LA CONTRACTACIÓ ARRENDAMENT TERRENYS PER A LA UBICACIÓ DE DUES ÀREES DE SOCIALITZACIÓ CANINA” especificant:

– La ubicació de la parcel·la o número cadastral
– Superfície de la parcel·la
– Referència de preu de lloguer per un any.

Qualsevol escrit que no complisca aquests tres requisits serà desestimat.

Termini de presentació: dilluns 6 de Febrer

Veure les bases completes en el document annexe: