ENQUESTA PLA URBANO D’ACTUACIÓ MUNICIPAL ALBUIXECH

L’Ajuntament d’Albuixech està duent a terme la redacció del Plànol Urbà d’Actuació Municipal (PUAM).

Què és el PUAM?

És un document de caràcter estratègic per a avançar el disseny del municipi i fer del mateix un lloc més habitable, just, saludable, intel·ligent i sostenible per a totes les persones.

El pla establirà les línies d’actuació municipals i les prioritats futures respecte a obres i serveis a realitzar a Albuixech en concordança amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible establits per l’Agenda 2030 a nivell mundial. Es tracta un document finançat per la Diputació Provincial de València mitjançant el qual es podrà accedir al finançament dels projectes de futur en el nostre municipi.

Com puc participar?

La redacció del PUAM es proposa mitjançant un procés col·laboratiu entre tècnics municipals, polítics i ciutadania. Per aquest motiu, la participació ciutadana serà un dels aspectes més importants en aquest pla per a recollir les idees dels veïns i veïnes d’Albuixec. S’han generat tres espais de participació possibles:

1. Reunió amb el grup motor. Grup de treball entre polítics i tècnics de l’Ajuntament per a esbossar possibles escenaris d’actuació.

2. Comencem el procés de participació amb una enquesta en línia que podràs emplenar contestant unes preguntes senzilles sobre la teua percepció del municipi durant aquest estiu. En la web de l’Ajuntament d’Albuixech podràs consultar el diagnòstic del municipi, així com les principals febleses, amenaces, fortaleses i oportunitats d’Albuixech.

3. Una vegada passat l’estiu, tindrà lloc una jornada-taller de caràcter assembleari de caràcter presencial, on s’explicaran i debatran les principals qüestions del municipi, amb la finalitat de delimitar i prioritzar les diferents propostes que es recolliran en el pla d’implementació del PUAM als pròxims anys.

L’Ajuntament anirà comunicant en diferents formats, les dates i espais en què tindran lloc aquestes trobades, en els quals se seguiran estrictament les mesures sanitàries necessàries per a poder generar espais segurs de participació.

A més, conforme avanç la redacció del document, anirem penjant en aquesta web, els resultats de manera que podràs consultar-los i fer les aportacions que consideres en aquesta adreça: 

http://puamalbuixech.geoinnova.org/

Comptem amb la teua col·laboració!

Link a l’Enquesta:

http://puamalbuixech.geoinnova.org/