CONCESSIÓ SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA PER A CREACION 5 CONSELLS SECTORIALS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Des de la Regidoria de Participació Ciutadana durant l’any 2020 s’ha posat en marxa la creació de 5 Consells Sectorials, ( Educació, Majors, Dona, Esports i Cultura) , una nova manera de participar activament en l’organització municipal.

Aquesta activitat ha etado cofinançada per la Diputacion de València.

El mes de novembre passat DIVAL va concedir a l’ajuntament d’Albuixech una ajuda econòmica per import de 5431€ que sufragaren parcialment l’actuació, creació de 5 consells sectorials locals.