SUBVENCIÓ MANTENIMENT PORTAL DE TRANSPARÈNCIA CONCEDIDA PER LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA.

La Diputació de València ha concedit a l’Ajuntament d’Albuixech una subvenció per import de 10000 euros destinats al manteniment del portal de transparència ( BOP 16.11.2020).

S’informa la ciudadania que es pot consultar a través d’aquesta web , la informacion publicada en el Portal de Transparència de l’Ajuntament d’Albuixech .

https://albuixech.sedelectronica.es/transparency