Ajuntament Albuixech

Factura Electrònica - FACE

FACE és el punt general d’entrada de factures electròniques de l’Administració General de l’Estat. A través de FACE les empreses presentaran les seues factures electròniques obligatòriament a partir del 15 de Gener de 2015.

Portal sistemas facturación FACE

L’Administració General de l’Estat ofereix als seus proveïdors d’un únic punt de presentació de factures amb tots els avantatges que això comporta – finestreta única de presentació i consulta, format unificat, codificació unificada d’unitats, etc.

A més FACE pot ser utilitzat per altres administracions públiques com el seu propi punt general d’entrada de factures electròniques el que incideix en els beneficis per als proveïdors de les administracions.

lEl punt ofereix un Portal web  per a presentar la factura electrònica i permet als proveïdors si ho desitgen connectar els seus sistemes de facturació amb FACE de manera automàtica per a presentar la factura electrònica i permet als proveïdors si ho desitgen connectar els seus sistemes de facturació amb FACE de manera automàtica.

A més el sistema està integrat amb el cliente de generación de facturas del Ministerio de Industria, Energía y Turismo i amb altres sistemes del sector privat el que permet un enviament còmode i senzill de les seues factures electròniques.

CODIS AJUNTAMENT ALBUIXECH :

Oficina Comptable
L01460142 Ajuntament D’Albuixech

Òrgan Gestor
L01460142 Ajuntament D’Albuixech

Unitat Tramitadora
L01460142 Ajuntament D’Albuixech

NIF:
P4601400G