Ajudes destinades a persones Emprenedores i Pimes.

Suport a l’inici i consolidació del seu projecte empresarial, per a l’exercici 2024 (EMPYME).

ORGANISME: Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme.

L’objecte d’aquest tràmit és la concessió d’ajudes de suport als PROJECTES EMPRESARIALS de persones emprenedores i pimes de la Comunitat Valenciana, que aniran destinades a sufragar les despeses corrents derivades de l’inici i de la consolidació del seu projecte empresarial.

Aquestes ajudes NO poden destinar-se a inversions, NI a adquisicions patrimonials.

Termini obert: des de 10-06-2024 fins a 10-07-2024.

Persones físiques (empresaris individuals), O ser una PIME amb personalitat jurídica pròpia.

Que emprendrà o han emprés en els últims cinc anys una activitat econòmica.

DOMICILI SOCIAL en la Comunitat Valenciana.

PROJECTE EMPRESARIAL estiga relacionat amb algun sector d’activitat en auge que oferisca oportunitats de futur.

– Transport, mobilitat sostenible i logística

– Ciberseguretat, serveis digitals, tecnològics i intel·ligència artificial

– Medi ambient, desenvolupament sostenible, economia circular i energies renovables

– Agrari i alimentari

– Món rural i Smart cities

– Activitats artístiques, recreatives i d’entreteniment

– Turisme i hostaleria

– Serveis financers i immobiliaris

– Esport, salut, benestar i estètica

– Economia dels cuidats

– Sector aeroespacial

– Educació

Així mateix, prèvia justificació, es podrà tindre en consideració un altre sector d’activitat en auge.

ENLLACE SOL·LICITUD:

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=G95950

Teléfono: 963 16 05 66 CONSORCIO PACTEM NORD ORIENTACION A EMPRESAS