Ajudes per a associacions i entitats.

Ajudes per a associacions i entitats sense ànim i amb l’objectiu de Desenvolupar programes de promoció i foment de la igualtat entre dones i homes que consistiran en la realització d’actuacions per a visibilitzar a la dona en aquells àmbits de la societat ocupats tradicionalment per homes i/o programes per a fomentar l’associacionisme de dones, amb la finalitat de potenciar i enfortir el teixit associatiu de dones com a llit per a promoure la participació i la presència de les dones en condicions igualitàries en tots els àmbits de la societat.

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=g94930