Sol·licitud d’Admissió i Matrícula de l’Alumnat

Sol·licitud d’admissió i matrícula de l’alumnat en centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics per al curs 2024-2025 (Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat en centres públics i centres privats concertats, en els àmbits competencials de les províncies d’Alacant, Castelló i València)

Organisme: Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=g236