La Secretaria de l’Ajuntament d’Albuixech informa:

Del 22 d’abril al 29 d’abril de 2024 es podrà consultar el Cens Electoral i presentar les reclamacions oportunes a l’Ajuntament:

•             Els dies laborals es podrà consultar el cens Electoral en el departament de Padró d’Habitants de l’Ajuntament, en horari d’11 a 14 hores.

•             Els dies festius es podrà consultar el cens Electoral en la seu electrònica de l’INE: https://sede.ine.gob.es/censoelectoral/pages/frmpresentacion.xhtml

sense necessitat de disposar de certificat digital.