El dia 9 de juny de 2024 Se celebraran eleccions al Parlament Europeu.

Els ciutadans de la UE, no espanyols, residents a Espanya, podran votar en les eleccions al Parlament Europeu del dia 9 de juny de 2024 si estan inclosos en el cens electoral vigent d’eixes eleccions i són majors d’edat el dia de la votació.

La manifestació de voluntat de votar a Espanya té caràcter permanent mentre l’interessat residisca a Espanya, excepte sol·licitud formal en un altre sentit.

Les altes en padró i les declaracions formals hauran de realitzar-se fins al dia 30 de gener de 2024