Programa EMDONA, Es  publica edicte amb la  baremació  per a la contractació temporal 6 Peons de Neteja.

Celebrat el procés de selecció corresponent al programa EMDONA, el passat dia 23.06.2023 , Mitjançant el qual es contractaran 6 netejadores en col·laboració amb Labora –  Servei Valencià d’Ocupació i Formació, es procedeix a la publicació de les actes de selecció, amb la finalitat que les persones interessades puguen presentar davant la Comissió de Baremació les reclamacions o al·legacions que estimen pertinents concedint un termini de 5 dies hàbils (fins al 30/06/2023).

Pots consultar l’acta en el següent arxiu adjunt:

Es comunica que el resultat d’aquest procés és PROVISIONAL, concedint-se un termini de CINC DIES HABILES des de la seua publicació en la pàgina web i tauler d’anuncis de l’Ajuntament, per a presentar al·legacions en el seu cas.

 Transcorregut el citat termini d’haver-les, es resoldran i es publicara el barem definitiu, de no existir reclamacions, el present llistat reportara en definitiu.