AJUDAS A EMPRESAS PARA DIGITALIZACIÓN

  • Subvencions a projectes de digitalització de pimes (Digialitza-CV) EMPRESAS 📞012

Persones beneficiàries: pimes amb almenys dues persones com a personal propi que siguen treballadores per compte d’altre o cooperatives

Cobertura: 30% fins un màxim de 100.000 €

Límit de sol·licitud: 02/03/2023

Calendari d’actuacions: 01/01/2023 i 31/12/2023

Convocatòria: https://dogv.gva.es/datos/2022/12/28/pdf/2022_12625.pdf

Extracte:  https://dogv.gva.es/datos/2022/12/28/pdf/2022_12726.pdf

  • digitalització d’empreses (Kit Digital): segment II

Persones beneficiàries: empreses menudes entre 3 i 9 persones treballadores

Cobertura: 6.000 €

Període de sol·licitud: 11.00 h del 02/09/2022 durant 12 mesos (fins les 11.00 h del

02/09/2023)

Extracte:  https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/02/pdfs/BOE-B-2022-24251.pdf https://www.acelerapyme.gob.es/ca/kit-digital

  • Digitalització d’empreses (Kit Digital): segment III

Persones beneficiàries: empreses menudes o microempreses entre 0 i 2 persones treballadores

Cobertura: 2.000 €

Període de sol·licitud: 11.00 h del 20/10/2022 fins les 11.00 h del 20/10/2023

Extracte:  https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/12/pdfs/BOE-B-2022-31240.pdf https://www.acelerapyme.gob.es/ca/kit-digital

  • digitalització d’empreses (Kit Digital)

Persones beneficiàries: empreses menudes entre 10 i 50 persones treballadores

Cobertura: 12.000 €

Període de sol·licitud:  11.00 h del 15/09/2022. Ampliació de termini fins les 11.00 h del

15/03/2023 (https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/09/pdfs/BOE-B-2022-27000.pdf)

Extracte:  https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/26/pdfs/BOE-B-2022-6065.pdf