Avalem Experiència Plus PROGRAMA EXPLUS 2022

“Actuació cofinançada per la Unió Europea susceptible de finançar-se en un 100% amb càrrec al Programa Operatiu 2021-2027 que aprovarà el Fons Social Europeu Plus (FSE+) o per qualsevol altre fons susceptible de ser finançat per la Unió Europea”0

PROGRAMA D’INCENTIUS A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES DESOCUPADES D’ALMENYS 30 ANYS D’EDAT, PER ENTITATS LOCALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

L’Ajuntament d’Albuixec, obri procés de selecció Explus 2022 contractació Durant 12 mesos a jornada completa d’Un/a AUXILIAR ADMINISTRATIU-A i Un/a TECNICO-A EN EDUCACION INFANTIL amb CFGS Tècnic en educació infantil.

Amb l’objectiu de millorar l’eficàcia de les polítiques d’ocupació en el municipi d’Albuixec, l’Ajuntament d’a través de la Regidoria d’Ocupació  i alcaldia, realitzarà 2 contractacions laborals temporals de persones desocupades majors de 30 anys que figuren inscrites com a demandants d’ocupació en els Espai LABORA de la Generalitat, condicions que han de complir-se en el moment de la contractació.

Destinataris:

El programa EXPLUS 2022 està dirigit a la contractació de 2 persones  desocupats, majors de  30 anys d’edat ,  que figuren inscrits com a demandants d’ocupació en L espai Labora de Meliana, i que, preferentment siguen desocupats de llarga duració  no  perceptors de prestacions per desocupació (prestació contributiva o subsidis) o rendes d’inserció laboral.

Contractacions a realitzar ( Ocupacions) :

               Un/a AUXILIAR ADMINISTRATIU-A.

              Un/a TECNICO EN EDUCACION INFANTIL.

la Preselecció de candidats, la realitza Espai labora Meliana , les persones interessades a participar en el procés de selecció han d’estar inscrites abans del dia 17/08/2022. En les següents ocupacions amb els següents codis:

AUXILIAR ADMINISTRATIU-A. 43091029. en possessió del CFG Mitjà de Gestió administrativa o FP I o equivalent.

TECNICO EN EDUCACION INFANTIL. 22521013. . en possessió del CFG superior de Tècnic en educació infantil.

Procediment de selecció establit per GVA Labora

l Espai Labora de Meliana a partir del dia 18.08.2022 realitzarà una preselecció de candidats inscrits en les ocupacions indicades donant prioritat a les empadronats a Albuixec segons la Instrucció del DG Labora , telefonant als candidats preseleccionats.  https://labora.gva.es/documents/166000883/175484172/instrucciones+EXPLUS+-+EMPUJU+castellà.pdf/58fb6baa-8405-45bf-a13c-26a826d28490

Consulta o modificació d’ocupacions la pot realitzar des de la web o app de LABORA (punt LABORA –identificació – autoentrevista) o sol·licitant cita personalitzada en Labora Meliana 962936800.                      

Quedaran excloses d’aquest programa les persones que hagueren finalitzat la seua relació laboral amb l’Ajuntament d’Albuixec en els sis mesos previs a la contractació i persones que hagueren sigut contractades a l’empara dels programes EMCUJU, EMPUJU I ECOVID en anys precedents en qualsevol entitat. (Resolc Seté de la Resolució de 27 de desembre de 2021, del director general de LABORA).

Una vegada l’Ajuntament d’Albuixec, reba el llistat de candidats remés per Labora Meliana , Es procedirà a cridar a els/as candidats/as participants en la preselecció , informant-los de la documentació a presentar , el barem d’aplicació, així com les condicions del lloc de treball 961400601 ext 5 .ADL.

Programa cofinançat per la Generalitat Valenciana, el Fons Social Europeu (FSE) i l’Ajuntament d’Albuixec. En el marc dels fons estructurals com a resposta de la Unió Europea a la pandèmia, aquesta actuació pretén incrementar l’ocupabilitat de les persones Desocupades d elarga duracion a través de la pràctica professional, al mateix temps que es dota a les entitats locals de mitjans humans addicionals que els permeten realitzar actuacions específiques en l’àmbit de les seues competències.

Aquesta convocatòria se sotmet al que es disposa en l’Ordre ESS/1924/2016, de 13 de desembre, per la qual es determinen les despeses subvencionables pel Fons Social Europeu .