EMDONA 2022-2023  – AVALEM EXPERIÈNCIA.

Es  publica edicte amb la  baremació  per a la contractació temporal 5 Peons de Neteja, 

Celebrat el procés de selecció corresponent al programa EMDONA, el passat dia 15.07.2022 , Mitjançant el qual es contractaran 5 netejadores en col·laboració amb Labora –  Servei Valencià d’Ocupació i Formació, es procedeix a la publicació de les actes de selecció, amb la finalitat que les persones interessades puguen presentar davant la Comissió de Baremació les reclamacions o al·legacions que estimen pertinents concedint un termini de 5 dies hàbils (fins al 26/07/2022).

Pots consultar l’acta en el següent arxiu adjunt: 

Es comunica que el resultat d’aquest procés és PROVISIONAL, concedint-se un termini de CINC DIES HABILES des de la seua publicació en la pàgina web i tauler d’anuncis de l’Ajuntament, per a presentar al·legacions en el seu cas.

 Transcorregut el citat termini d’haver-les, es resoldran i es publicara el barem definitiu, de no existir reclamacions, el present llistat reportara en definitiu.