OBERT PROCÉS SELECCIÓ 4 PEONS AGRICOLAS 2022

L’Ajuntament d’Albuixec en el marc de Col·laboració amb el Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) executa aquest programa de foment d’ocupació destinada a pal·liar la desocupació agrícola estacional amb la finalitat de garantir als treballadors desocupats del règim agrari un complement de renda.

 PARTICIPANTS I PROCÉS SELECTIU 

El procés selectiu s’iniciarà a través de la presentació de l’Oferta d’Ocupació  en l´ Espai LABORA Meliana el dia 27.05.2022.

En la selecció podran participar aquells/as treballadors/as que, reunint tots els requisits, apareguen en aquesta oferta. 

L’ajuntament cridarà a els/les candidats/as que apareguen en el llistat remés per Labora que disposaran fins al dia 10.06.2022 per a presentar la documentació requerida per a participar en el procés de selecció.

Els criteris de baremacion seran informats directament a els/les peons agrícoles preseleccionats per Labora Meliana Segons bases d’aplicació adjunta elaborada per SEPE.

REQUISITS 

  1. Estar inscrit/a en LABORA com a Aturat/a del Sistema Especial Agrari integrat en el Règim General de la Seguretat Social (SIGA).
     
  2. Acreditar la condició de treballador agrari referit als últims 12 mesos immediatament anteriors a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds el 10.06.2022. (Demostrar que ha cotitzat al SEA entre el 09.06.2021 i el 10.06.2022)
  1. Aquesta circumstància s’acreditarà amb la presentació de qualsevol dels documents següents:
  2. Informe de Vida Laboral. En ell haurà d’aparéixer, com a mínim 3 mesos, en situació d’alta en el Sistema Especial Agrari integrat en el Règim General de la Seguretat Social (SIGA)
  3. Mitjançant presentació de 3 cupons pagats.
  4. Mitjançant presentació de 3 nòmines. 
  5. Presentant el Certificat d’empresa.

(Qualsevol que siga el document que es presente, entre els quatre indicats, a l’efecte d’acreditar la condició d’agrari, haurà d’evidenciar que almenys un mes de què acredita estar d’alta en el SIGA, està inclòs dins dels 9 mesos anteriors).

+ Informació ADL 961400601.

adl@albuixech.es