EDICTE, PROCÉS DE SELECCIÓ D’UN TÈCNIC EN EDUCACIÓ INFANTIL

RELACIÓ PER ORDRE DE PUNTUACIÓ OBTINGUDA PELS CANDIDATES/TOS REMESOS PER LABORA MELIANA PARTICIPANTS EN EL PROCÉS DE SELECCIÓ D’1 TÈCNIC EN EDUCACIÓ INFANTIL ( CFGS) REGULAT PEL PROGRAMA ECOVID 2021 , SEGONS ACTA DE DATA 1. 04. 2021 DE LA COMISSIÓ DE BAREMACIÓ PER A SUSTITUCIÓ DE CANDIDATA PER BAIXA VOLUNTÀRIA.