LA REGIDORIA DE PERSONES I POLITÍQUES INCLUSIVES INFORMA:

Presentem les activitats a realitzar amb motiu de la celebració del dia de la Dona.

Totes les activitats tenen un nombre de places limitades, segons el tipus d’activitat i l’espai on es fan. En les activitats on calga abonar preu públic, hi haurà primer que apuntar-se i una vegada confirmada la participació en la/les activitats, abonar el preu públic corresponent.

La realització o suspensió de qualsevol activitat estarà condicionada per l’evolució de la Pandemia i la legislació vigent.