PROCÉS DE SELECCIÓ 2 PEONS DE NETEJA PROGRAMA EMDONA 2021

Després de realitzar-se el dia 23.11.2021 procés de seleccion de 2 PEONS DE NETEJA  vinculat al programa de Foment d’ocupació  subvencionada per GVA LABORA «EMDONA 2021-2021»-AVALEM EXPERIÈNCIA

Es publica  edicte amb la  baremació definitiva per a la contractació temporal 2 Peons de Neteja, 

Es comunica que el resultat d’aquest procés és PROVISIONAL, concedint-se un termini de CINC DIES HABILES des de la seua publicació en la pàgina web i tauler d’anuncis de l’Ajuntament, per a presentar al·legacions en el seu cas.

 Transcorregut el citat termini d’haver-les, es resoldran i es publicara el barem definitiu, de no existir reclamacions, el present llistat reportara en definitiu.