SUBVENCIÓ MANTENIMENT PORTAL DE TRANSPARÈNCIA CONCEDIDA PER LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA i GVA .

La Conselleria de Participació, Transparència i Qualitat Democràtica i l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València han concedit a l’Ajuntament d’Albuixech una subvenció per import de 8.0000 euros  destinats al manteniment del portal de transparència ( 29.07.2021).

S’informa la ciudadania que es pot consultar a través d’aquesta web , la informació publicada en el  Portal de Transparència de l’Ajuntament d’Albuixech .

https://albuixech.sedelectronica.es/transparency