PROCÉS DE SELECCIÓ TÈCNIC EDUCACIÓ INFANTIL PROGRAMA EMCORP 2021

Després de realitzar-se el dia 06.09.2021 procés de seleccion d’1 tecnico de educacion infantil vinculat al programa de Foment d’ocupació  subvencionada per GVA LABORA “EMCORP 2021-2021”-AVALEM EXPERIÈNCIA

Es publica  edicte amb la  baremació definitiva per a la contractació temporal 1 Tecnico-ca de educacion infantil, 

Es comunica que el resultat d’aquest procés és PROVISIONAL, concedint-se un termini de CINC DIES HABILES des de la seua publicació en la pàgina web i tauler d’anuncis de l’Ajuntament, per a presentar al·legacions en el seu cas.

 Transcorregut el citat termini d’haver-les, es resoldran i es publicara el barem definitiu, de no existir reclamacions, el present llistat reportara en definitiu.