I CONCURS DE DIBUIX “AMBRÓS”

BASES DE L’I CONCURS DE DIBUIX “AMBRÓS” DE LA ALM I EL CEIP TOMAS ALBERT

1.- Amb motiu del Dia del Llibre (23 d’Abril de 2021) es convoca l’I concurs de Dibuix Infantil per part de l’Ajuntament d’Albuixech, a través de la Biblioteca Municipal i del CEIP Tomás Albert.

2.- L’objecte del concurs serà la realització d’un dibuix relacionat amb qualsevol dels personatges dels còmics dibuixats per Ambrós (Capità Tro, el Corsari de Ferro, etc.). Es valorarà la capacitat tècnica del dibuix, així com l’originalitat del mateix i la seua vinculació amb Albuixech.

3.- Podrà presentar-se al concurs qualsevol xiquet/a, que cursen els seus estudis en el CEIP Tomás Albert, estiguen empadronats o no en la població, i aquells xiquets/as que estant empadronats a Albuixech cursen estudis d’Infantil o Primària en un col·legi d’un altre municipi.

4.- Els/les candidats/as s’agruparan en 4 categories en funció del curs:

 1. CATEGORIA 1. Xiquets/as cursant Primer, Segon o Tercer d’Infantil.
 2. CATEGORIA 2. Xiquets/as cursant Primer o Segon de Primària.
 3. CATEGORIA 3. Xiquets/as cursant Tercer o Quart de Primària.
 4. CATEGORIA 4. Xiquets/as cursant Cinqué o Sisé de Primària.

5.- En cada categoria hi haurà dos guanyadors, que obtindran un primer i segon premi que consistirà en un xec per a gastar en comerços de la població. Tots els/les participants rebran un diploma acreditatiu. Els xecs tindran el següent premi:

 1. Primer premi: 100 €
 2. Segon premi: 50 €

6.- Els dibuixos es podran entregar tant en el CEIP Tomás Albert com a la Biblioteca Municipal.

7.- El termini de presentació dels dibuixos serà fins al 14 de Maig de 2021.

8.- La manera de participar en el concurs serà la següent:

 1. El dibuix haurà de realitzar-se en un full de paper o cartolina de grandària no superior a DIN A4 (21X29 cm).
 2. Es podrà utilitzar per a la confecció del dibuix qualsevol tipus de material (llapis, retoladors, ceres, aquarel·les, etc.).
 3. El motiu del dibuix ha de ser qualsevol personatge realitzat pel dibuixant Miquel Ambrosio Zaragozá “Ambrós”.
 4. El dibuix haurà d’introduir-se en un sobre tancat, i al seu torn, dins del sobre hauran d’aparéixer les dades de contacte del/la participant (nom, cognoms, edat, categoria en la qual concursen, adreça, telèfon de contacte, correu electrònic, etc.).
 5. No s’acceptaran o quedaran desqualificats aquells dibuixos que no es presenten de la manera anteriorment exposada.

9.- El jurat d’aquest concurs estarà conformat pel responsable de l’Agència de Lectura Municipal d’Albuixech i per altres persones triades a aquest efecte.

10.- Els guanyadors es donaran a conéixer en la pàgina Web de l’Ajuntament d’Albuixech, així com el repartiment de premis en una data i lloc encara per determinar.

11.- La biblioteca quedarà en possessió dels treballs presentats per a la realització d’exposicions o la seua col·locació en llocs visibles, així com per a la reproducció parcial o total de les obres en qualsevol mitjà de comunicació.

12.- La participació en aquest concurs suposa l’acceptació i conformitat de totes les seues bases. Els participants es comprometen a entregar treballs originals i realitzats per ells mateixos. El lliurament dels dibuixos pressuposa l’autorització dels pares o tutors legals dels menors a participar en el concurs i l’acceptació de les bases ací exposades.

13.- L’incompliment d’alguna de les bases anteriorment exposades per algun/a participant suposarà la no acceptació de la seua participació en el concurs, quedant desqualificat/a, sense cap dret a aquest.

14.- L’organització del concurs es compromet, per part seua, a la no utilització de les dades personals d’els/les participants per a fins diferents als especificats en aquestes bases.