Ajudes GVA per a autónom@s

Ajudes destinades a finançar els costos fixos d’inclusió en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA), de les persones treballadores autònomes empadronades en un municipi de la Comunitat Valenciana amb població inferior a 5.000 habitants, per a l’exercici 2021 (TRRETA). Treball.

+ INFO https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18856

 Podran ser persones beneficiàries d’aquestes ajudes les persones treballadores autònomes amb residència i domicili fiscal en la Comunitat Valenciana:
– Que realitzen de manera habitual, personal, directa, per compte propi i fora de l’àmbit de direcció i organització d’una altra persona, una activitat econòmica o professional a títol lucratiu, donen o no ocupació a treballadors per compte d’altri, d’acord amb el que s’estableix en l’article 1 de la Llei 20/2007, d’11 de juliol, de l’Estatut del Treball Autònom.
– I que, a més, reunisquen els requisits detallats en l’apartat de “Requisits” d’aquest tràmit.