La línia Horeca, dotada amb 50 milions d’euros, està destinada a hotels, hostaleria, operadors turístics, taxi, teatres, cinemes i gimnasos.

Des d’aquest dijous, 21 de gener de 2021, i a través de la web de l’IVF, les empreses del sector HORECA (hotels, taxi, hostaleria, operadors turístics, teatres, cinemes i gimnasos) podran sol·licitar un préstec a través de la web de l’IVF en el marc del Pla Resisteix, per a esmorteir els efectes de les noves restriccions decretades en al Comunitat a causa del Covid-19.

Aquesta nova línia de finançament estarà especialment orientada a autònoms, pimes i micropimes.
Es tracta de crèdits amb imports des de 15.000 fins a 750.000 euros, amb una ajuda no reembossable de fins al 30%, articulats per l’Institut Valencià de Finances (IVF). El tipus d’interés s’ha situat en el 0,5%, amb un termini de devolució de 5 anys i un de manca (requeriran l’aval de Afin- SGR).
Sol·licitud telemàtica
A través de la web de l’IVF les empreses interessades en aquests préstecs bonificables podran accedir de manera telemàtica a sol·licitar un préstec que, porta aparellada una ajuda directa de fins al 30% de l’import sol·licitat. https://prestamos.ivf.es/ + info ivf 609 018 217
Trams no reembossables
Sobre els trams no reembossables, el préstecs ha sigut dissenyat perquè els primers 30.000 euros de crèdit, les empreses beneficiàries puguen obtindre una ajuda directa de fins a 9.000 euros (el 30% de l’import sol·licitat), un percentatge d’ajuda que disminueix de manera marginal per trams conforme augmenta l’import del crèdit.
D’aquesta manera, per a les operacions de fins a 250.000 euros el percentatge d’ajuda directa es redueix de manera marginal al 15%, la qual cosa suposa una ajuda màxima de 42.000 euros; per als crèdits de fins a 500.000 euros, l’ajuda màxima serà de 54.500 euros (amb un percentatge d’ajuda directa en aquest tram del 5%); i, finalment, per als crèdits de fins a 750.000 euros l’ajuda màxima directa que obtindran les empreses des del moment en què se’ls concedisca el préstec serà de 60.750 euros.
Tal com publica el DOGV, fins a un total de 21 sectors podran acollir-se a aquests préstecs, entre els quals destaquen, a més dels sectors esmentats, tots aquelles empreses amb activitats adjacents com el taxi, les agències de viatges, cinemes i teatres, sales d’espectacles, gimnasos i altres activitats recreatives.

https://www.gva.es/va/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=916340

Ajudes de el Pla Resisteix - Jávea.com | Xàbia.com