Comença el termini de presentació de noves sol·licituds de participació en el Programa de Turisme de el Imserso per a la temporada 2022-2023

Des de hui dilluns 27 de juny de 2022 i fins al dimarts 19 de juliol de 2022 -tots dos dies inclusivament-, romandrà obert el període de presentació de noves sol·licituds de participació en el Programa de Turisme de el Imserso per a la temporada 2022-2023, exclusivament per a aquelles persones que no estigueren incloses prèviament en el Programa.

Noves sol·licituds

Des del dilluns 27 de juny de 2022 disposa dels següents mitjans per a l’emplenament i presentació de noves sol·licituds:

 1. Per la seua senzillesa, rapidesa i seguretat, recomanem la presentació de noves sol·licituds de manera telemàtica a través de la Seu Electrònica del Imserso.
 2. Descarregant de la pàgina web del Imserso o en la Seu Electrònica del Imserso el model de sol·licitud de participació en el Programa de Turisme per a la temporada 2022-2023. Una vegada emplenat haurà de remetre-ho per algun dels següents mitjans:
  • A través dels registres electrònics i oficines relacionats en l’article 7 de l’Ordre SCB/926/2018, de 10 de setembre, per la qual es regula el Programa de Turisme del Imserso.
  • En sobre franquejat, no per correu certificat, a l’adreça: Programa de Turisme del Imserso, apartat de correus 10.140 28080 Madrid.

Persones ja acreditades en el Programa

Recordem que les persones ja acreditades en el Programa de Turisme del Imserso, han rebut en els seus domicilis les cartes de renovació per a participar en el mateix en la temporada 2022-2023. En les cartes de renovació s’adjunta a les persones acreditades un imprés de sol·licitud amb la següent informació:

 1. Les dades que figuren en la base de dades del Imserso: dades personals, preferència de destí i vinculació amb una altra persona de la mateixa província.
 2. Espai per a realitzar les modificacions que considere oportunes.

Si les dades no han variat i es consideren correctes, no cal que realitze cap actuació i no cal remetre l’imprés emplenat; si, per contra, les dades no són correctes o han canviat, ha de remetre’s l’imprés de sol·licitud emplenat. En aquest cas, i en el termini comprés entre 27 de juny i 19 de juliol de 2022, tots dos inclosos, es podran efectuar els canvis:

 1. A través de la Seu Electrònica del Imserso utilitzant el número de referència que apareix en la carta que ha rebut o el sistema Cl@ve, per algun dels següents mètodes:
  • Directament a través d’aquest enllaç.
  • Entrant en la Seu Electrònica del Imserso i una vegada dins de l’apartat corresponent al Programa de Turisme, prémer en la icona «Edició».
  • Escanejant el codi QR que apareix en la carta de renovació amb el telèfon mòbil.
 2. Només en el cas que no es puguen utilitzar cap dels mitjans anteriors, haurà de remetre’s l’imprés de sol·licitud emplenat amb les noves dades fins al dimarts 19 de juliol de 2022 en sobre franquejat, no per correu certificat, a l’adreça: PROGRAMA DE TURISME DE L’IMSERSO, APARTAT DE CORREUS 10.140, 28080 MADRID.

Informació del Programa

Li recordem que disposa de més informació sobre el nostre Programa de Turisme, tant en la pàgina web de el Imserso, com en la Seu Electrònica de l’Institut, on recollim les preguntes més freqüents que puguen sorgir-li sobre la gestió de la temporada 2022-2023.