Bases i convocatòria del procés selectiu per a cobrir una plaça d’auxiliar administratiu/per torn lliure. “Convocatòria Realització Exercici Escrit”

Comunicació de la plantilla de correcció i del contingut de l’examen celebrat el 29 d’abril de 2021 a les 10 h per a cobrir una plaça d’Auxiliar Administratiu en el municipi d’Albuixech.