Bases i convocatòria del procés selectiu per a cobrir una plaça d’auxiliar administratiu/per torn lliure.